• Sirkulær økonomi: En kvalitativ studie om bedrifters grad av sirkularitet 

      Svenneby-Opsahl, Kari; Fossen, Fanny Sophie; Skaar, Dina (Bachelor thesis, 2021)
      Sirkulær økonomi er motsetningen til dagens lineære økonomi og kan defineres som den mest bærekraftige forretningsmodellen. Utfordringene ved implementering av sirkularitet for bedrifter er brudd med dagens trygge rammer ...