• Kraften bak viljestyrke - Mobilisering av viljestyrke for å ta lederskap 

      Haugen, Camilla; Ledsaak, Tina; Gjestad, Rikke Carlsen (Bachelor thesis, 2014-01-06)
      Dagens samfunn er i stadig utvikling og globaliseringen fører til et tøffere marked for selskapene. Dette fører til at lederyrket blir svært krevende, og spriket mellom gode og dårlige ledere blir mer synlig. Hva er det ...