• Barn og barnefamiliers perspektiv i debatten om boligkvalitet 

      Bjørnsdottir, Ragnheidur; Granly, Iselin Olsen (Bachelor thesis, 2019)
      «Del I – Forankring og forskningsperspektiver» vil belyse dagens situasjon vedrørende barns mulighet for deltakelse i planarbeid, samt hvilke instanser som er pliktet til å sikre barns rettigheter i boligutviklingen. ...