• Hvordan lærer ledere ledelse? 

      Gustavson, Tiril (Master thesis, 2022)
      «Jeg vet lite som er så lett å omtale i store ord og så vanskelig å få til i praksis som ledelse» (Arnulf 2020, 7). Ledelse i seg selv er mye forsket på, og da særlig hvordan man bør lede eller hvordan bli en god leder. ...