• Bakgrunnsmusikkens påvirkning på kvinners kjøpsatferd 

      Høgalmen, Cecilie; Hovland, Ingrid; Høimyr, Monika (Bachelor thesis, 2017)
      I denne bacheloroppgaven ønsket vi å kartlegge hvordan musikk kan påvirke kvinner i en kjøpsprosess. Vi valgte å avgrense til kvinner da forskning viser at kvinner har et annet handlemønster enn menn. Problemstillingen ...