• Kundenærhet som verktøy for samskaping av verdi. 

   Husby, Madeleine; Fylling, Katrine (Master thesis, 2014-10-01)
   Oppgaven tar for seg temaet verdiskapning og samskaping av verdi innenfor markedsføringsfaget. På tross av omfattende litteratur om emnet, er det liten konsensus om hva begrepene innebærer. Tradisjonelt sett har en tatt ...
  • Suksessrik kommunikasjon gjennom Facebook 

   Fredriksen, Monica; Husby, Madeleine; Huth, Annette (Bachelor thesis, 2012-11-28)