• Frivillighetsturisme: En kartlegging av motivasjonsfaktorer 

      Lund, Kristiane; Huynh, My Kieu (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet frivillighetsturisme. Fenomenet er lite forsket på i Norge, men likevel er det kjent blant nordmenn ettersom stadig flere velger å kombinere reising med frivillig arbeid. ...