• Næringsklyngens innflytelse på risikovillighet 

      Glærum, Kristin; Johnsen, Maren; Karlsen, Silje Marie (Bachelor thesis, 2016-11-14)
      Denne bacheloroppgaven har som hensikt å redegjøre for hvordan ulike elementer hentet fra klyngeteori påvirker en klyngebedrifts risikovillighet. For å besvare dette har vi valgt problemstillingen: “Hvordan påvirkes ...