• Autentisitets påvirkningskraft på merkevarer 

      Røed, Julie Brix; Karlsen, Lars Christian; Jordheim, Marte (Bachelor thesis, 2017-10-11)
      Litteratur belyser at forbrukeres oppfattede autentisitet på merkevarer avgjør hva de kjøper og hvem de kjøper fra. Samtidig fremlegges det at autentisitet derfor en av kjernekomponentene bak de mest suksessfulle ...