• FOR ET HERLIG HUNDELIV – ØKENDE FORBRUK TIL HUND I NORGE. 

      Karlsrud, Weronika; Kirkerud, Janne; Kleppa, Mona (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      Denne oppgaven tar for seg økt forbruk til hund i Norge. Vi ser på hvilke faktorer som fører til et økt forbruk til hund hvor vi trekker inn relasjon mellom hund og eier, holdning til luksus og ulike motivasjonsteorier, ...