• Karriereambisjoner – er menn og kvinner egentlig forskjellige? 

      Josten, Amalie; Kiserud, Henrik (Master thesis, 2022)
      Formålet med studiet er å beskrive i hvilken grad det er forskjeller i karriereambisjoner mellom kjønn i det norske arbeidslivet. Tidligere litteratur hevder at det er gjort mange forsøk på å måle ambisjoner, samt å beskrive ...