• Bacheloroppgave 

      Sørlie, Marie Mercedes; Kværner, Amalie; Braaten, Cathrine Asp (Bachelor thesis, 2018-09-26)
      Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen; “På hvilken måte benyttes muntlig kommunikasjon som et virkemiddel for å øke motivasjon og mestring blant de ansatte i organisasjonen Plan-B.” . Formålet ...