• Bacheloroppgaven 

      Lindstad, Christina; Sætre, Sebastian (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      Hotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. ...