• Produktplassering i serier - sosiale bevis og holdninger 

      Lithén, Cecilia (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg tv-serie karakterer som påvirkere, sett fra publikummets synspunkt. Mitt arbeid med problemstillingen gjennom oppgaven vil være å søke etter forståelse rundt fenomenet sosiale bevis som ...