• Typografi, objekt, dimensjon : Et utforskende samspill 

      Lomtjernbakken Møller, Hans Erik (Bachelor thesis, 2020-06)
      Typografi og pakningsdesign gjør seg begge gjellende som fagfelt innenfor grafisk design. Det var med dette utgangpunkt og spørsmål til deres relasjon, at grunnlaget for oppgaven ble til. Problemstillingen: "Hvordan kan ...