• Dilemmaer i sosiale medier 

      Malnes, Marlen; Digerud, Ellen Julie (Bachelor thesis, 2015-10-13)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er dilemmaer ved markedsføring i sosiale medier. Ut ifra våre egne erfaringer og mangel på akademisk teori, sitter vi igjen med inntrykket av at temaet er lite belyst. Med dette som bakgrunn ...