• Suksessfaktorer for Terrengpark 

      Mathisen, Kathrine; Bøgh, Benedicte Gilroy; Domaas, Lisa Charlotte (Bachelor thesis, 2014-03-25)
      Vi ønsker med denne oppgaven å se på nisjer innenfor reiselivet. Dette er et tema vi har valgt fordi vi mener nisjer vil bli en god strategi for framtidig norsk reiseliv. For å belyse tema nisje har vi valgt å ta for oss ...