• Forbi og gjennom improvisasjon med ungdom 

      Melberg, Anne Marthe (Bachelor thesis, 2021)
      I denne bachelor oppgaven undersøker jeg hva slags tiltak jeg som pedagog tok for å forbedre improvisasjons undervisningen min i dans. Høsten 2020 underviste jeg i Contemporary, aldersgruppen min var 13-16 år. Jeg fant det ...