• Humor i reklame - Er du overbevist? 

      Nilsen, Emma; Merg, Andrea Emilie; Myksvoll, Rachel Follesøy (Bachelor thesis, 2018-09-27)
      Denne bacheloroppgaven ser nærmere på hvilke faktorer som spiller inn på forholdet mellom humor og vareprat. Den går dypere inn på effekter som kommer av humor, da spesielt distraksjonseffekten som en hovedfaktor. Vi ...