• Alternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektor 

      Virik, Andreas Ugland; Opsahl, Harald Olstad; Ruud, Lars (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren ...