• Behandlingseffekten av fysisk aktivitet på mild til moderat depresjon 

      Rønningen, Eline Andersdatter (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Forekomsten av depresjonssykdommer øker og er per nå blant de mest vanlige psykiske lidelsene i befolkningen. Depresjon er den psykiske lidelsen som i størst grad bidrar til sykefraværet her i landet, i tillegg ...