• «En kvalitativ studie: Et strategisk møte med millennium generasjonen» 

      Simonsen, Emilie; Remel, Marius; Nielsen, Dina (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      Temaet for denne oppgaven er lojalitet blant de norske ansatte av millennium generasjonen i organisasjoner. For det første har vi funnet ut at den mest sentrale forskningen av lojalitet i organisasjoner som er relevant ...