• Hvordan påvirkning har covid-19 hatt på AS Vinmonopolets forsyningskvalitet? 

      Riis, Marthe; Seljesæther, Malene; Sørby, Lene-Marie (Bachelor thesis, 2021)
      Tema: Denne oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling: “Hvordan påvirkning har covid-19 hatt på AS Vinmonopolets forsyningskvalitet?” For å besvare problemstillingen har vi utarbeidet tre forskningsspørsmål. F1: ...