• Nedbemanningstider – hva påvirker de gjenværende ansattes opplevelse? 

      Grønli, Augusta Sophie; Clemensen, Sandra Sørby; Risnes, Mari Bjelland (Bachelor thesis, 2016-11-08)
      I denne oppgaven ønsker vi å belyse vår problemstilling: “Har de gjenværende ansattes positive eller negative opplevelse av nedbemanning en sammenheng med opplevd tillit, rettferdighet, myndiggjøring og endring i ...