• Onboarding via digitale verktøy 

      Skarra, Pia Martine; Sørgård, Tonje Stubban (Bachelor thesis, 2017)
      Denne bacheloroppgaven omhandler temaet onboarding med fokus på implementering av digitale verktøy i onboardingsprogrammet. Onboarding er en prosess som skal hjelpe den nyansatte å tilpasse seg kunnskaper, ferdigheter ...