• "Be a traveler, not a tourist" - AirBnb’s påvirkning på hotellnæringen 

      Lindqvist, Ida; Smedsland, Lena Gislefoss; Andersson, Nicole (Bachelor thesis, 2016-11-09)
      I denne oppgaven har vi forsket rundt hvorvidt en relativt ny distribusjonskanal som AirBnb kan komme til å påvirke hotellbransjen. Konsumenter er mer prisbevisste enn før og har større oppfatning om verdi. At hotellene ...