• En kvalitativ studie om kjønn og lønnsforhandlinger 

      Sundby, Anniken Maria; Trå, Samuel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan menn og kvinner opptrer i individuelle lønnsforhandlinger, og om fremtreden kan bidra til å forklare lønnsforskjeller knyttet til kjønn som vi finner i dag. For å finne ...