Now showing items 64-83 of 617

  • Dårlige tider for godt nytt? 

   Krabseth, Jonas; Austdal, Andreas; Grevle, Marte (Bachelor thesis, 2015-10-15)
   I denne oppgaven tar vi på oss rollen som forskere og tar en nærmere titt på om positive finansielle presseoppslag knyttet til DNB kan ha negative konsekvenser på forbrukernes holdninger, og om dette igjen kan føre til et ...
  • Den ideelle reisen – motivasjon og behov 

   Gundersen, Katarina; Jakobsen, Martine Eriksson (Bachelor thesis, 2015-10-13)
   Formålet med denne avhandlingen er å se om reisemønsteret har endret seg over tid og eventuelle faktorer som har endret seg. For å kunne kartlegge dette har vi først sett på ulike reisemotiver, altså hva som får turistene ...
  • Den ultimate guiden for mobilhandel 

   Westre, Mari; Wien, Sarah Elisabeth; Ølstøren, Merethe (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Vi hadde over lengre tid ergret oss over dårlige nettbutikk løsninger når vi surfet på mobil og nettbrett. Når dagen for valg av tema for bacheloroppgaven kom, valgte vi å utnytte denne muligheten. Vi ønsket å lage en guide ...
  • Designets rolle for salg av snus: En kvalitativ undersøkelse på påvirkningsfaktorer til snusforbruk 

   Jakupi, Valbona; Johansen, Linn Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Med innføring av standardiserte tobakksemballasjer, ble vår interesse fanget av argumentasjonen bak den nye lovbestemmelsen; at unge blir påvirket til å ville prøve snus på grunnlag av snusboksens design. Vi ønsket å ...
  • Destinasjonsimage. En casestudie om hvordan informasjonsinnhenting på nett påvirker Norges image som destinasjon. 

   Håvoll, Christine Hafnor; Weibye, Martin; Roberts, Pernille (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Til tross for at forskning vedrørende imagedannelsesprosessen er intensivert de siste årene er det fremdeles sider ved fenomenet som er lite utforsket. Deriblant hvordan de ulike informasjonskildene påvirker imagedanne ...
  • Destruktiv ledelse En kvantitativ studie om kjønnsforskjeller i oppfattelsen av destruktiv lederatferd 

   Andersen, Anette Trosten; Åslie Sara, Kristine; Solvang, Annelene (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Vår interesse for ledelse og de negative aspektene ved det var utgangspunktet for denne bacheloroppgaven. Tidligere er det forsket lite på destruktiv ledelse sett i sammenheng med kjønn. Destruktiv ledelse bør ses på som ...
  • Det avgjørende konkurransefortrinnet - En studie av faktorer som påvirker en selgers prestasjon 

   Nordvold, Martin; Opsalhagen, Stian; Knutson, Bjørnar (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å presentere faktorer som påvirker selgers prestasjon. For å besvare dette har vi valgt problemstillingen: ”Hvilke faktorer påvirker en selgers prestasjon?” I salgssammenheng kan ...
  • Det digitale paradigme: Et skifte i kvalitetsdimensjoner 

   Knigge, Angelika; Johnson, Eivind Aamodt; Mjærum, Nikolai (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Sussnas (2015) fire dimensjoner for digital servicekvalitet. For å belyse hvilke faktorer som har størst påvirkning på tilfredshet og lojalitet hos brukerne til bedriftene Google, Facebook ...
  • Det optimale samarbeidet mellom salg, marked og revenue management 

   Hakim, Yousaf; El Kouchi, Nour; Hoi, Sue Tong (Bachelor thesis, 2015-10-12)
  • Det sosiale rom. Fra utdanning til marked i kompetansesamfunnet. 

   Martinsen, Karoline Østby; Aanerud, Håkon; Aarsand, Rebekka Grant (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Kompetansesamfunnet vi lever i setter høyere krav til sine samfunnsborgere enn tidligere. Flere tar høyere utdanning for å sikre seg en attraktiv posisjon i arbeidsmarkedet. En relevant utdanning er ansett som essensielt ...
  • Det sosiale servicescapet: En kvalitativ studie av sosial påvirkning på kafé 

   Lindelien, Hannah Haraldsen; Benestad, Martine Lootz (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om den sosiale dimensjonen i servicescape. Servicescape omfatter de rammer en tjeneste utføres, leveres og konsumeres innenfor. Det fysiske servicecapet er favorisert i litteraturen på feltet ...
  • Digital markedsføring av sportsarrangementer 

   Takvam, Pål; Waale, Sondre Tanggard (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Digitale medier: en erstatning for ansikt til ansikt kommunikasjon? 

   Sørvik, Camilla; Stensbøl, Guro; Kvalsund, Helene Westgaa (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Formålet med denne oppgaven har vært et ønske om å avdekke hvilke hindre norske bedrifter møter under kommunikasjon, både gjennom ansikt til ansikt kommunikasjon og gjennom digitale kommunikasjonskanaler, ved internasjonale ...
  • Digitalisering i dagligvarehandel – en studie om påvirkningsfaktorene ved bruk av selvbetjening 

   Sunstad, Niklas; Aas, Ludvik Frydenberg; Vandvik, Jarand Prestvik; Unneberg, Markus Maurtvedt (Bachelor thesis, 2021)
   I dette studiet undersøker vi hvilke faktorer som påvirker forbrukeres evne og villighet til å ta i bruk selvbetjeningssystemer. Vi undersøker også endring i kjøpsatferd som følge av Covid- 19-pandemien, og bruker resultater ...
  • Din flaske, ditt vann – Hvordan symboleffekten, holdninger, og media former forbrukerens livsstil. 

   Turkalj, Alana Angela; Moen, Christian; Svendheim, Stine (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   Denne oppgaven baseres på symboleffekten ved synlig bruk og gjenbruk av vannflasker, som blir sett ut ifra semiotikk, holdninger og omdømme. Et fenomen vi ønsker å se på er hvorfor folk prefererer å gjenbruke vannflasker ...
  • Do You listen to Girl in red? 

   Valentinsen, Synne; Moland, Lisa; Thomassen, Maria Lyssand (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har hatt en felles interesse for både TikTok og musikk. Vi er daglig inne i appen, og synes det er spennende at den har blitt så populær de siste årene. I tillegg er vi svært interesserte i populærmusikk, og holder oss ...
  • Does pay for performance motivate and create competitive environment: An exploratory case study 

   Høines, Benedina Idiaye (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   In consideration of the fact that Østfold Distribusjon AS previously had a pay for performance structure, the main purpose of this research study is to determine whether pay for performance motivate distributors at Østfold ...
  • Dubbing av reklame. Hvordan dubbing påvirker holdningen til reklame. 

   Gjerde, Lisabeth Gjerde; Jonsson, Kristel (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   En av de mest sentrale diskusjonene innen dagens markedsføring omhandler dilemmaet mellom standardisering og lokaltilpasning. En form for standardiseringsmetode omfatter dubbing av reklamefilmer, som også kan sees på som ...
  • «Dufts og designs påvirkning på betalingsvillighet» 

   Sharapova, Ekaterina; Selven, Julian; Stribolt, Madelen (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Hensikten med bacheloroppgaven er å illustrere hvordan sensoriske stimuli “design” og “duft” påvirker forbrukernes betalingsvillighet. For oss var det interessant å se hvordan teorien om sensoriske stimuli kan gi ytterligere ...
  • E-handel mot den fysiske butikk 

   Madsøy, Håvard Aspelund; Melgaard, Jørgen; Lahn-Johannessen, Christoffer (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en eksplorativ studie for å belyse problemstillingen «Hvilke konsekvenser har e-handelens utvikling på de fysiske butikkene?». Som følger av den økte e-handelen verden over, ønsker vi ...