Now showing items 83-102 of 617

  • E-handel mot den fysiske butikk 

   Madsøy, Håvard Aspelund; Melgaard, Jørgen; Lahn-Johannessen, Christoffer (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en eksplorativ studie for å belyse problemstillingen «Hvilke konsekvenser har e-handelens utvikling på de fysiske butikkene?». Som følger av den økte e-handelen verden over, ønsker vi ...
  • Effekten av eventdesign på tilskueres tilfredshet 

   Olsson, Heidi; Oppen, Kine Nordvik; Olsen, Lena (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg eventdesign ved et mega- sportsevent. Mer spesifikt er den rettet mot om, og eventuelt hvilke elementer som har effekt på tilskuernes totale tilfredshet. Hensikten er å bedre kunnskapen ...
  • Effekten av samsvar: Et eksperimentelt dypdykk i hvordan samsvar mellom merkevare og talspersoner påvirker forbrukernes holdninger 

   Lanes, Thea; Kolshus, Benjamin Aleksander; Heidenreich-Riis, Rudi (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Oppgaven vår har som utgangspunkt å undersøke viktigheten av samsvar mellom talsperson og merkevarer i markedsføring. Problemstillingen vi valgte at vår oppgave skal belyse er “I hvilken grad må det være samsvar mellom ...
  • Effekten av sponsing på Instagram 

   Bjelde, Julia; Nilsen, Frida; Johnsen, Charlotte Grøtvedt (Bachelor thesis, 2017)
   Sponsing er i dag i stadig utvikling og det fattet vår interesse å undersøke temaet nærmere. I tillegg så vi et felt innenfor sponsing som manglet forskning; sponsing av kjente personer gjennom sosiale medier. Vi har i ...
  • Effektene av Merkekonsept og Construal Level Theory på Preferanse og Betalingsvillighet 

   Aasen, Anette Marie; Vammeli, Martine Alida Rossvik (Master thesis, 2017-10-28)
   Denne masteroppgaven tar for seg merkekonsept og CLT. Merkekonsept er en overordnet mening som identifiserer en merkevare med utgangspunkt i målgruppens behov. Vi skiller mellom to ulike merkekonsept; funksjonelt og ...
  • Effektene av storytelling som kommunikasjonsstrategi 

   Lindqvist, Vilde; Lund, Anna; Lindblad, Anette (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Storytelling har i det siste blitt mer og mer brukt i form av reklame, da det er et stadig økende behov for å differensiere produkter og gi forbrukeren en verdiøkende opplevelse. Vi valgte å skrive om storytelling som ...
  • Effekter av content marketing 

   Killingdalen, Karoline; Mork, Julie Elizabeth (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Denne oppgaven omhandler fenomenet content marketing. Content marketing har den siste tiden blitt omtalt som årets ”buzzword” innen reklame- og mediebransjen. Stadig flere norske bedrifter velger å bruke penger og ressurser ...
  • Effekter av erfaring på oppfattet risiko ved kjøp av dagligvarer på internett 

   Lilletvedt-Carlsen, Nazarena; Amundsen, Tonje Heum; Lyseggen, Marielle (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Denne bacheloroppgaven er ment til å illustrere hvordan grad av erfaring påvirker forbrukeren sin risikooppfattelse ved kjøp av dagligvarer på internett. Vi synes det er interessant å se hvordan teorien om oppfattet ...
  • Effekter av merkekjærlighet 

   Wulff, Ida Heggem; Holand, Siri (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   I en kompleks verden hvor kundene stadig står ovenfor flere valgmuligheter, vil en sterk merkevare være av stor verdi for forbrukerne. Mens det er en kjent sak, er det mindre forsket på hva som skjer med forbrukernes ...
  • Effekter av pakkesammensetning og prisnivå på pakkeløsninger 

   Folmoe, Magnus; Strømsnes, Remi Endre; Fazil Natasha, Kanwal (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan sammensetning av produkter og prisnivå påvirker kjøpsintensjonen for pakkeløsninger. Pakkesammensetninger (bundling) er en prisstrategi som kan bidra til at bedrifter skaper ...
  • Effekter av ulikt tillitsnivå i merkeallianser og betydningen av fit 

   Håvik, Ingrid; Granberg, Ann-Harriet (Master thesis, 2018-11-01)
   Denne masteroppgaven undersøker effektene mellom merkevarer med ulikt tillitsnivå i merkeallianser. Inngåelse av merkeallianser medfører at forbrukeren presenteres for to merkevarer samtidig og det forekommer dermed en ...
  • Effektiv kommunikasjon i krisesituasjoner 

   Sjøflot, Siril W.; Björklund, Jenny; Andersen, Irene (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Effektmålingens rolle for resultater innen online videoannonsering 

   Moe, Jonas; Liabø, Gina Long (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   I denne oppgaven har vi forsket på hvordan effektmåling påvirker resultater innen online videoannonsering. Effektmåling er et tema som har blitt forsket mye på, og fortsatt forskes mye på. Ettersom video formatet har fått ...
  • Effektten av sponsoraktiviteter på eventarenaen 

   Perry, Tim Daniel; Lian, Jonas Green (Bachelor thesis, 2017-10-16)
   På bakgrunn av denne oppgaven ønsker vi å se på hvilken effekt sponsoratet har på eventarenaen. Vi benytter X Games Hafjell 2017 som utgangspunkt for analysen av tre utvalgte sponsorer; DnB, Renault og Mountain Dew. X ...
  • Egne merkevarer: strategier og faktorer som påvirker valgene. 

   Melleby, Natalie Tveit; Larsen, Joachim Mandt (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er basert på dagligvarehandelens egne merkevarer (EMV), og de strategier som ligger bak dem. Kjedenes EMV er en utfordring for merkeleverandørene, og mye av forskningen på temaet omtaler ...
  • Emballasjens påvirkningskraft. Hvordan kan emballasje påvirke forbrukerens smaksopplevelse og betalingsvilje? 

   Supphellen, Kristina; Wetter, Linda (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I denne studien har vi undersøkt i hvilken grad en emballasje kan påvirke forbrukeren. Oppgaven fokuserer på hvordan emballasjens preg av luksus påvirker forbrukerens smaksopplevelse og betalingsvilje. Videre ble det ...
  • Empowering leadership: en kvalitativ studie av praktiseringen i Chess 

   Kjellbrott, Eirik; Fidje, Maria Dahl; Ristesund, Thomas Olsen (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å kunne gi en dypere forståelse av fenomenet empowering leadership, et begrep som tilhører ledelsesforskningen, med lite preg av empirisk forskning. Besvarelsen tar utgangspunkt i en bedrift ...
  • EMV eller etablert merkevare? En kvantitativ analyse 

   Pettersen, Eivind Bergerud (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i en antagelse om at etablerte merkevarer reduserer opplevd risiko for forbrukeren, sammenliknet med dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV). Denne antakelsen legges til grunn for en ...
  • En analyse av merkeassosiasjoner generert fra ”Bli attraktiv” av Høyskolen Kristiania 

   Nyquist, Marius; Haugen, Espen Skogheim; Visslund, Martin (Bachelor thesis, 2017)
   ormålet med denne oppgaven er å synliggjøre de merkeassosiasjonene som genereres av reklamefilmen “Bli attraktiv” av Høyskolen Kristiania, og om Høyskolen lykkes i å kommunisere budskapet. For å gjøre dette har vi tatt ...
  • -En bit av Norge- Mat som attraksjon. 

   Aasen, Caroline; Bavagoui, Natasha (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   I denne oppgaven har vi sett nærmere på norsk matkultur og interessen rundt dette i forhold til turister og forskernes synspunkter. Formålet med oppgaven er å undersøke om gastronomi kan gjøre Norge til en sterkere ...