Now showing items 66-85 of 617

  • Den ultimate guiden for mobilhandel 

   Westre, Mari; Wien, Sarah Elisabeth; Ølstøren, Merethe (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Vi hadde over lengre tid ergret oss over dårlige nettbutikk løsninger når vi surfet på mobil og nettbrett. Når dagen for valg av tema for bacheloroppgaven kom, valgte vi å utnytte denne muligheten. Vi ønsket å lage en guide ...
  • Designets rolle for salg av snus: En kvalitativ undersøkelse på påvirkningsfaktorer til snusforbruk 

   Jakupi, Valbona; Johansen, Linn Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Med innføring av standardiserte tobakksemballasjer, ble vår interesse fanget av argumentasjonen bak den nye lovbestemmelsen; at unge blir påvirket til å ville prøve snus på grunnlag av snusboksens design. Vi ønsket å ...
  • Destinasjonsimage. En casestudie om hvordan informasjonsinnhenting på nett påvirker Norges image som destinasjon. 

   Håvoll, Christine Hafnor; Weibye, Martin; Roberts, Pernille (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Til tross for at forskning vedrørende imagedannelsesprosessen er intensivert de siste årene er det fremdeles sider ved fenomenet som er lite utforsket. Deriblant hvordan de ulike informasjonskildene påvirker imagedanne ...
  • Destruktiv ledelse En kvantitativ studie om kjønnsforskjeller i oppfattelsen av destruktiv lederatferd 

   Andersen, Anette Trosten; Åslie Sara, Kristine; Solvang, Annelene (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Vår interesse for ledelse og de negative aspektene ved det var utgangspunktet for denne bacheloroppgaven. Tidligere er det forsket lite på destruktiv ledelse sett i sammenheng med kjønn. Destruktiv ledelse bør ses på som ...
  • Det avgjørende konkurransefortrinnet - En studie av faktorer som påvirker en selgers prestasjon 

   Nordvold, Martin; Opsalhagen, Stian; Knutson, Bjørnar (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å presentere faktorer som påvirker selgers prestasjon. For å besvare dette har vi valgt problemstillingen: ”Hvilke faktorer påvirker en selgers prestasjon?” I salgssammenheng kan ...
  • Det digitale paradigme: Et skifte i kvalitetsdimensjoner 

   Knigge, Angelika; Johnson, Eivind Aamodt; Mjærum, Nikolai (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Sussnas (2015) fire dimensjoner for digital servicekvalitet. For å belyse hvilke faktorer som har størst påvirkning på tilfredshet og lojalitet hos brukerne til bedriftene Google, Facebook ...
  • Det optimale samarbeidet mellom salg, marked og revenue management 

   Hakim, Yousaf; El Kouchi, Nour; Hoi, Sue Tong (Bachelor thesis, 2015-10-12)
  • Det sosiale rom. Fra utdanning til marked i kompetansesamfunnet. 

   Martinsen, Karoline Østby; Aanerud, Håkon; Aarsand, Rebekka Grant (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Kompetansesamfunnet vi lever i setter høyere krav til sine samfunnsborgere enn tidligere. Flere tar høyere utdanning for å sikre seg en attraktiv posisjon i arbeidsmarkedet. En relevant utdanning er ansett som essensielt ...
  • Det sosiale servicescapet: En kvalitativ studie av sosial påvirkning på kafé 

   Lindelien, Hannah Haraldsen; Benestad, Martine Lootz (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om den sosiale dimensjonen i servicescape. Servicescape omfatter de rammer en tjeneste utføres, leveres og konsumeres innenfor. Det fysiske servicecapet er favorisert i litteraturen på feltet ...
  • Digital markedsføring av sportsarrangementer 

   Takvam, Pål; Waale, Sondre Tanggard (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Digitale medier: en erstatning for ansikt til ansikt kommunikasjon? 

   Sørvik, Camilla; Stensbøl, Guro; Kvalsund, Helene Westgaa (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Formålet med denne oppgaven har vært et ønske om å avdekke hvilke hindre norske bedrifter møter under kommunikasjon, både gjennom ansikt til ansikt kommunikasjon og gjennom digitale kommunikasjonskanaler, ved internasjonale ...
  • Digitalisering i dagligvarehandel – en studie om påvirkningsfaktorene ved bruk av selvbetjening 

   Sunstad, Niklas; Aas, Ludvik Frydenberg; Vandvik, Jarand Prestvik; Unneberg, Markus Maurtvedt (Bachelor thesis, 2021)
   I dette studiet undersøker vi hvilke faktorer som påvirker forbrukeres evne og villighet til å ta i bruk selvbetjeningssystemer. Vi undersøker også endring i kjøpsatferd som følge av Covid- 19-pandemien, og bruker resultater ...
  • Din flaske, ditt vann – Hvordan symboleffekten, holdninger, og media former forbrukerens livsstil. 

   Turkalj, Alana Angela; Moen, Christian; Svendheim, Stine (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   Denne oppgaven baseres på symboleffekten ved synlig bruk og gjenbruk av vannflasker, som blir sett ut ifra semiotikk, holdninger og omdømme. Et fenomen vi ønsker å se på er hvorfor folk prefererer å gjenbruke vannflasker ...
  • Do You listen to Girl in red? 

   Valentinsen, Synne; Moland, Lisa; Thomassen, Maria Lyssand (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har hatt en felles interesse for både TikTok og musikk. Vi er daglig inne i appen, og synes det er spennende at den har blitt så populær de siste årene. I tillegg er vi svært interesserte i populærmusikk, og holder oss ...
  • Does pay for performance motivate and create competitive environment: An exploratory case study 

   Høines, Benedina Idiaye (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   In consideration of the fact that Østfold Distribusjon AS previously had a pay for performance structure, the main purpose of this research study is to determine whether pay for performance motivate distributors at Østfold ...
  • Dubbing av reklame. Hvordan dubbing påvirker holdningen til reklame. 

   Gjerde, Lisabeth Gjerde; Jonsson, Kristel (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   En av de mest sentrale diskusjonene innen dagens markedsføring omhandler dilemmaet mellom standardisering og lokaltilpasning. En form for standardiseringsmetode omfatter dubbing av reklamefilmer, som også kan sees på som ...
  • «Dufts og designs påvirkning på betalingsvillighet» 

   Sharapova, Ekaterina; Selven, Julian; Stribolt, Madelen (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Hensikten med bacheloroppgaven er å illustrere hvordan sensoriske stimuli “design” og “duft” påvirker forbrukernes betalingsvillighet. For oss var det interessant å se hvordan teorien om sensoriske stimuli kan gi ytterligere ...
  • E-handel mot den fysiske butikk 

   Madsøy, Håvard Aspelund; Melgaard, Jørgen; Lahn-Johannessen, Christoffer (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en eksplorativ studie for å belyse problemstillingen «Hvilke konsekvenser har e-handelens utvikling på de fysiske butikkene?». Som følger av den økte e-handelen verden over, ønsker vi ...
  • Effekten av eventdesign på tilskueres tilfredshet 

   Olsson, Heidi; Oppen, Kine Nordvik; Olsen, Lena (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg eventdesign ved et mega- sportsevent. Mer spesifikt er den rettet mot om, og eventuelt hvilke elementer som har effekt på tilskuernes totale tilfredshet. Hensikten er å bedre kunnskapen ...
  • Effekten av samsvar: Et eksperimentelt dypdykk i hvordan samsvar mellom merkevare og talspersoner påvirker forbrukernes holdninger 

   Lanes, Thea; Kolshus, Benjamin Aleksander; Heidenreich-Riis, Rudi (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Oppgaven vår har som utgangspunkt å undersøke viktigheten av samsvar mellom talsperson og merkevarer i markedsføring. Problemstillingen vi valgte at vår oppgave skal belyse er “I hvilken grad må det være samsvar mellom ...