• Sosiale medier sin påvirkningskraft på nordmenns holdninger til pels 

      Frøysaker, Oda; Bærø, Bernhard; Berg, Benedikte Desiree Dalaker (Bachelor thesis, 2017-10-09)
      Formålet med denne oppgaven var å avdekke om det eksisterer en sammenheng mellom sosiale medier og hvilken holdning man har til pels. Vi ønsket å finne ut av om sosiale medier påvirker holdninger til pels negativt eller ...