• Merkeposisjonering av Ringnes Pilsner 

      Berg, Lars; Danielsen, Erik (Bachelor thesis, 2014-03-19)
      Oppgaven har ved å benytte kvalitativ metode, innsamlet sekundærdata, teori omkring posisjoneringsstrategi og merkevarebygging, forsøkt å svare på problemstillingen; Hvordan bør Ringnes Bryggeri posisjonere sitt Produkt ...