• STUDENTERS HOLDNING TIL MERKEVARE AV SPORTSBEKLEDNING 

      Davidsen, Line; Aspelund, Marie (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt tilhørighet og/eller mediapåvirkning styrer studenters holdning til merkevarer av sportsbekledning. Grunnen til at dette er spennende å studere, er fordi sportsbekledning ...