• Påvirkningens kraft. 

      Fink, Julia; Øymoen, Mari (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Denne bacheloroppgaven handler om hvilke faktorer som kan beskrive studenters prioritering av luksusvarer innenfor klær og detaljhandel. Formålet med oppgaven er å se på om variablene; holdning, sosial status, selvfølelse ...