• Luksuskosmetikk: identitet, plikt og sosial klasse 

      Bergum, Silje Kjos; Bethuelsen, Vibeke; Finne, Fanny Herlofson (Bachelor thesis, 2014-03-19)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse rundt luksuskosmetikk, og vi var nysgjerrige på kvinners oppfattelse av eget forbruk. Vi ønsket å synliggjøre kvinnenes meningsdannelser, og oppnå en dypere ...