• Arbeidskraftens (etiske) betydning for salg 

      Gaukstad, Mim Phuksuk (Master thesis, 2014-10-01)
      Denne masteroppgaven er en etnografisk studie av klær. Med en produktbiografisk tilnærming er studiet modifisert til å gjelde antrekkene, “wearing wardrobe study”. Hensikten med studiet er å skape forståelse rundt plaggets ...