• Hvilken effekt har service recovery på kundelojalitet? 

      Glevoll, Sondre Bry; Hovland, Herman; Hov, Øystein (Bachelor thesis, 2017-10-09)
      I denne oppgaven har vi som formål å se nærmere på om Norwegian ved bruk av service recovery kan bygge tillit og lojalitet til selskapet, på tross av en tidligere negativ opplevelse hos kundene. For eksempel var Norwegian ...