• Autentiske Opplevelser i Filmturisme 

      Nyberg, Tonje; Jacobsen, Mathilde Engen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
      I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på fenomenet filmturisme og hvordan reiselivet og filmbransjen forholder seg til og arbeider mot det å skape filmturisme rundt en bestemt film og destinasjon i Norge. Formålet ...