• Den ideelle reisen – motivasjon og behov 

      Gundersen, Katarina; Jakobsen, Martine Eriksson (Bachelor thesis, 2015-10-13)
      Formålet med denne avhandlingen er å se om reisemønsteret har endret seg over tid og eventuelle faktorer som har endret seg. For å kunne kartlegge dette har vi først sett på ulike reisemotiver, altså hva som får turistene ...