• En forståelse av Red Bulls merkeassosiasjoner gjennom sponsing 

      Manphom, Phasuk; Johansen, Andreas; Norderhaug, Kristian; Kjelberg, Håvard (Bachelor thesis, 2021)
      Bedrifter ser stadig etter gode virkemidler for å skape merkekjenneskap. Sponsing er et markedsføringsvirkemiddel som blir stadig mer brukt i dagens marked. Ulike aktører går inn for å sponse alt fra eventer, klubber og ...