• Branded content filmer 

      Olaussen, Ida; Mikkelsen, Karianne (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      I denne oppgaven har vi skrevet om branded content filmer, som er forankret under paraplybegrepet Content Marketing. Dette er ikke et nytt begrep, men viser sin aktualitet gjennom økende fremtreden av virksomheter som ...