• Hvilke faktorer medvirker ved nordmenns valg av ølmerke? 

      Myhre, Thea Thoresen; Pedersen, Mari; Rosenlund, Stefania (Bachelor thesis, 2013-12-11)
      Vi har i denne oppgaven undersøkt nordmenns forbruksvaner innenfor produktkategorien øl. Vi anså dette temaet som svært interessant, da forbrukerne ikke kan benytte tradisjonell markedsføring, som eksempelvis reklame, ...