• Smartbygg-teknologi: fremtidens sykepleierassistent? 

      Sandøy Straume, Bjørn; Børhaug Moe, Henrik; Sævareid, mats (Bachelor thesis, 2020-06-03)
      Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan forhold som teknologi og arbeidsmiljø kan påvirke effektiviteten blant sykepleiere på Haukeland Universitetssykehus. Vi ønsket å ta for oss arbeidshverdagen til en ...