• Spillet om smaken 

      Seierstad, Aurora Emilie Eliesen; Arskaug, Stian Nilsen; Staines, Susan (Bachelor thesis, 2015-10-09)
      I løpet av vår utdanningsprosess har vi fått en stor interesse for forbrukersosiologi. Det er særlig Pierre Bourdieus verk som er grunn i denne interessen. Denne oppgavens formål var å belyse hvordan smak i form av ...