• Høy tilgjengelighet av eksklusive merkevarer – en selvmotsigelse? 

      Skjønberg, Benedicte; Wesenberg, Ida Emilie; Andersen, Ida Carina Soltvedt (Bachelor thesis, 2015-10-15)
      I denne bacheloroppgaven ønsker vi å undersøke hvilke faktorer som bidrar til at enkelte merkevarer blir oppfattet som eksklusive i motsetning til andre. Dette vil vi presentere i lys av Robert Cialdinis prinsipper om ...