• Selvledelse: Å lede seg selv i dagens arbeidsliv 

      Skogli, Lena Anette; Ormevik, Anne-Linn (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      Hierarki, makt og innflytelse er noe av det som har preget det gamle organisasjonssamfunnet, hvor ledelsesteorier dyrket den autoritære ledertypen, altså “den sterke mann”. Det 21. århundret har brakt med seg en rekke ...