• Påvirkningens mange sider - en fordypning i Oslo: den delte byen 

   Thune, Tonje; Slagnes, Trine; Skramstad, Johanne (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   Høsten 2012 begynte arbeidet med å kartlegge ulike ideer til vår bacheloroppgave. Etter flere samtaler kom vi frem til at temaene merker og påvirkning var det som interesserte oss mest. Vi diskuterte mye frem og tilbake ...
  • Reklame på blogg – hva fungerer og hvorfor? 

   Slagnes, Trine; Skramstad, Johanne (Master thesis, 2015-11-23)
   Denne masteroppgaven tar for seg hvordan ulik bloggreklame kan påvirke forbrukerens holdning til produktet. Oppgaven består av to studier, hvor vi i det første studiet skiller mellom to ulike former for bloggreklame: sponset ...