• Intensjon ved bytte av bank 

      Sætre, Martin Jeevan; Thomassen, Malene; Tanggaard, Christina (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      Formålet med denne oppgaven og dens hovedtema er intensjon ved bytte av bank. På bakgrunn av temaet har vi derfor valgt problemstillingen “Hva påvirker intensjonslojaliteten til en bankkunde?”. Oppgaven er forankret i ...