• Produktplassering i narrativ tekst 

      Thoen, Silje; Berntsen, Nora (Bachelor thesis, 2014-03-19)
      Produktplassering har i løpet av de siste årene blitt et stadig mer omfattende begrep, og omhandler nå, i tillegg til film og TV, også plasseringer i medier som musikkvideoer, dataspill og bøker. Vi valgte å skrive om ...