• En kvantitativ studie om annonser som vet hva du heter 

   Allesøe, Pernille Vik; Nævdal, Henrik Balling; Andersen, Jøran (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg atferdsmålrettet reklame. Til tross for økende bruk av denne type annonsering, er det noe begrenset forskning på området. Oppgaven har som formål å undersøke hvordan kunnskap om ...
  • Humanitære organisasjoner og skreddersydd annonsering 

   Fure, Maria; Asak, Lilly Kristine Bunes; Fylling, Silje (Bachelor thesis, 2019)
   Vi ønsker med denne oppgaven å undersøke muligheten rundt bruken av skreddersydd annonsering for humanitære organisasjoner. Da to av oss har jobberfaring fra humanitære organisasjoner var dette et naturlig tema å ta et ...
  • Merkevarens effekt ved betalt annonsering på søkemotorer 

   Røste, Celina Granli; Sivertsen, Lars Høvik; Jonsdottir, Birgitta (Bachelor thesis, 2017)
   Betalt annonsering på nett har vokst til å bli en av de største formene for annonsering det siste tiåret. Teknologien medfører kontinuerlige endringer, som gjør at markedsførere stadig må holde seg oppdatert på hvordan ...
  • Påvirkes holdninger av en native annonse? En studie som tar for seg effekten av persuasion knowledge og motivasjon til involvering. 

   Henriksen, Cecilie; Harbak, Rebekka (Bachelor thesis, 2017)
   Studiets formål: Native advertising preges av lite sammenfallende empirisk forskning. Vi ønsket å undersøke om forbrukerens motivasjon til å reflektere over innholdselementer i en native annonse, kan overstyre den negative ...
  • ”Skjønnhet er den beste anbefalingen”: En empirisk studie om fysisk attraktivitet i reklame 

   Jensen, Trond-Gøran Mossefin; Hoshmand, Omid; Blaaflat, André (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne bacheloroppgaven er basert på den økende trenden av reklamering og annonsering gjennom sosiale medier. Vi opplever til stadighet å bli eksponert for reklame frontet av attraktive mennesker på ulike plattformer. ...